DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

AŞEVİ HİZMETİ

        AŞEVİ HİZMETİ

 Genel Müdürlüğümüzce İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Eyüp ilçesinde (imaret) aşevi işletilmektedir.

Tarihçesi:

Eyüp İlçesi, Hz. Peygamberin mihmandarı ve sancaktarı olan Eba Eyyüp – el Ensari’yi ebedi istirahatgâhında misafir etmesi sebebiyle Fatih Devrinden bu yana İstanbul’un önemli merkezlerinden biridir. Bu itibarla Osmanlı Uleması bu semti farklı değerlendirerek ( Uluların Seçkinleri ) anlamına gelen “Havass-ı Refia “ adını vermişlerdir. Bu beldeyi bir çok vakıf abideler ve Hayri eserlerle ihya etmişlerdir.

Bunun en güzel örneklerinden biride Eyüp İmareti ve Külliyesidir. Eyüp İmareti, Mimar Kethüdası Arif Ağa’nın Mimarbaşılığı zamanında Sultan 3. Mustafa’nın eşi, Sultan 3. Selim’in Annesi, hayır işlerini seven hamiyetli, Mihri Şah Valide Sultan tarafından yaptırılmış ve 1795 yılında hizmete açılmıştır. İmaret, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi’nin en önemli hizmet birimidir. İki türbedar odası, iki habbaz (ekmekçi) odası, iki aşçı odası, iki mütevelli odası, sofa, sebil odası, odunluk, dört tuvalet, kiler, mutfak, fırın ile bir büyük ambar vesair müştemilattan oluşmaktadır. 1911 yılında çıkarılan Dersaadet’teki imaretlerin kapatılması hakkındaki kanuna kadar hizmet vermeye devam etmiştir. Kurulduğu 1795 yılından kanunla kapatıldığı 1911 yılına kadar 116 yıl boyunca hizmet veren imaret, 1950’lerin başındaki ikinci açılışından bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca vakfiyede belirtilen imaret odunluğuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurban kesim merkezi yaptırılmıştır. 

  

 

Eyüp İmareti fırın kapısı üzerindeki Besmele-i Şerif

Hizmetler:

Eyüp İmareti’nin yemek kapasitesi 3500 kişi olup, her gün 3 kap sıcak yemekten oluşan bir öğün yemek verilmektedir. Bununla birlikte kurulduğu ilk günden bu yana İmarette verilmekte olan sabah çorbası ikramı da günümüzde devam ettirilmektedir.

Eyüp Adak ve Kurban Kesim merkezinde veteriner hekim kontrolünde kesimi yapılıp bağışlanan adak ve kurban etleri muhtaçlara yemek ve kavurma olarak verilmektedir. Bağışlanan adak ve kurban etlerinden, yaptırılan kavurmalar 25 İl’de bulunan Bölge Müdürlüklerimiz vasıtasıyla 81 il merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelere 1 kg’lık vakumlanmış paketler şeklinde dağıtılmaktadır.

Aşevinden Yaralanabilecekler:
1.    Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar,
2.    7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

Başvuru:

Aşevinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan “Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Başvuru formu doldurulurken başvuru yapan kişi ile birlikte aşevi ya da kuru gıda hizmetinden yararlanacak olan hanede yaşayan tüm kişilerin bilgisi formun her iki sayfasında da belirtilmelidir. Aşevi yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18-65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.

Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar aşevinden yararlandırılır.

Aşevine yapılan başvurular sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup başvuru yapılması hizmetin hemen başlatılacağı anlamına gelmemektedir.

Aşevinden yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin kesintisiz 10 gün aşevinden yemek alınmaması halinde hizmete son verilir. Aşevi yardımı hizmetinden yararlanma süresi aralıksız 5 yıl ile sınırlıdır. 5 yılın sonunda hizmetten yararlanılmaya devam edilmek isteniyorsa yeniden başvuru yapılabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu

 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetlerinden Yararlanmak İsteyenler için Aydınlatma Metni için tıklayınız 

- Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti için Sağlık Verisinin İşlenmesine ve Kullanılmasına Dair Açık Rıza Beyanı için tıklayınız

                                                                                                                                            

 

YÃœKLENÄ°YOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »