DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE PROTOKOLLER

BOSNA-HERSEK

09 Aralık 2011
Saraybosna İsa Bey Hamamı Restorasyonu Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

10 Mart 2014
Foça, Alaca Camii’nin Rekonstrüksiyon (Yeniden Yapım) Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

20 Mayıs 2015 
Çayniçe, Sinan Bey Camiinin Rekonstrüksiyon (Yeniden Yapım) Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

20 Mayıs 2015 
Gradişka, Derviş Hanım Medresesi Restorasyonu Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

31 Ağustos 2015 
Saraybosna Baş Çarşı (Hoca Durak) Camii Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü 

25 Aralık 2015 
Sarajevo Centar Odabaşı Ticaret+Konut Fonksiyonlu Bina Yapım İşi İşbirliği Protokolü 

25 Aralık 2015 
Öğrenci Yurdu Yapım İşi İş Birliği Protokolü

Ekim 2016 
Banja Luka Arnaudiye/Defterdar Cami'nin Rekonstrüksiyon (Yeniden Yapım) İşi İşbirliği Protokolü 

28 Şubat 2017 
Hamza Bey Cami-i Şerifi Vakfına ait taşınmaz üzerinde pazar yeri Yapım İşi İşbirliği Protokolü 

21 Nisan 2017 
Tuzla Behram Ağa Camii Restorasyon Uygulama ve Teşan Ferhat Bey Camii Minaresinin Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

21 Nisan 2017 
Fojnica Medresesi Vakıf Binasının İmar Projesi İşbirliği Protokolü 

25 Ekim 2017 
Saraybosna, İslam Birliği Riyaseti İdare Binası İnşaatının Tamamlanması İşi İşbirliği Protokolü

Nisan 2018 
Mrkonjic Grad şehrindeki Kızlar Ağa Cami Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü 

Nisan 2018 
Saraybosna Morica Han Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü 

25 Kasım 2018 
Rogatica Arnaudiya Cami Rekonstrüksiyon(Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü 

25 Kasım 2018 
Kiseljak (Eski adıyla Grahovci) Ev ve Kahvehane Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü

25 Kasım 2018 
Nevesinje Dugaliça (Hacı Veli Ağa) Cami Rekonstrüksiyon(Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü

26 Kasım 2019

Mostar Ali Hoca Camii’nin Proje ve Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü

26 Kasım 2019

Mostar Fatıma Kadın Camii’nin Proje ve Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü

26 Kasım 2019

Mostar Hacı Bali Camii’nin Proje ve Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü

26 Kasım 2019

Mostar Galcici Hacı Murat Sipahi Mescidi’nin Proje ve Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) İşi İşbirliği Protokolü

26 Kasım 2019

Mostar Sehovina Opijac Tekkesi’nin Proje ve Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım)Tamamlama İşi İşbirliği Protokolü

03.11.2020

Bosna Hersek, Banja Luka Ferhat Paşa Saat Kulesi Proje ve Rekonstrüksiyon (Yeniden Yapım) İşbirliği Protokolü

 

 

KUZEY MAKEDONYA

05 Aralık 2012 
Manastır Haydar Kadı Camii Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

01 Nisan 2015 
Kuzey Makedonya’nın Fakir ve Garip Vatandaşlarının Türkiye’de Tedavi Ettirilmesine Dair Çalışma Protokolü

01 Nisan 2015
Üsküp İsa Bey Camii,  Yahya Paşa Camii, Ohri Ali Paşa Camii ve Manastır Hacı Mahmut Bey Camii Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

KOSOVA

30 Kasım 2012 
Kosova Cumhuriyeti’nde Akarı Ve/Veya Hayratı Bulunan Vakıflarla İlgili Türkiye’de Ve Kosova’da Mevcut Arşiv Belgelerinin Ortaya Çıkarılıp Dijitalize ve Transkribe Edilmesi İşi İşbirliği Protokolü

10 Haziran 2014
Mitroviça Musluhiddin (Müezzin Hoca) Camii ve Cakova Küçük Medrese ve Hadım Süleyman Ağa Kütüphanesi Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

15 Nisan 2015
Priştina Alaaddin Camii, Pirinaz Camii, Buzağı Camii İpek Çarşı (Fetih) Cami ve Vıctırın Gazi Ali Bey Camii Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü

Şubat 2016
Kosova İslam Birliği Başkanlığının Gerekli Bilişim Alt Yapısının Kurulması Projesi İşbirliği Protokolü  

12 Ağustos 2016
Kosova Cakova Molla Yusuf Camii, Sefa Camii, Kusari Camii, Mitroviça Müezzin Muslihiddin Camii, Mamuşa Saat Kulesi, Priştina Alaaddin Camii, Prinaz Camii, Buzağı Camii, İpek Çarşı Camii, Vıcıtırın Gazi Ali Bey Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü 

07 Nisan 2017
Cakova Mahmut Paşa Camii, Novobır Çavuş Camii, İpek Gülfem Hatun Camii, Rogova Köyü Camii, Gilan Atik Camii ve Cakova Hadım Süleyman Ağa Cami Haziresi Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü 

02 Haziran 2017
Surigana Köyü Camii Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü 

20 Nisan 2018
İpek- Saat Kule Camii, Junic- Çok Camii ve Rahovec- Kuran Kursu Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü
 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

11 Haziran 2010 
Yardım ve İşbirliği Protokolü

14 Kasım 2014 
KKTC’de Bulunan Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi Anlaşması 

19 Ocak 2017
Lefkoşa Mevlevihanesinde Sıcak Çorba Dağıtımı Yapılmak Üzere İşbirliği Protokolü

19 Aralık 2017 
Kıbrıs Vakıflarının Kitap Haline Getirilmesi İçin İşbirliği Protokolü

SIRBİSTAN

10 Ekim 2017 
Belgrad Vakıf Hamamı Restorasyon Uygulama İşi Mutabakat Zaptı 

11 Ekim 2017 tarihinde
 Raška (Racka) Kaplıca Hamamı Restorasyon Uygulama İşi Mutabakat Zaptı

11 Ekim 
Novi Pazar (Yeni Pazar) İsa Bey Hamamı Restorasyonu İçin İşbirliğine Yönelik Niyet Beyanı

Kasım 2017 
Raška (Racka) Kaplıca Hamamının Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü 

23 Kasım 2017
Novi Pazar (Yeni Pazar), İsa Bey Hamamı Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü 

18 Ocak 
Belgrad Vakıf Hamamı Restorasyon Uygulama İşi İşbirliği Protokolü
 

İTALYA

22 Mart2013
İstanbul Şeyh Süleyman Mescidi Restorasyonu ve Eğitim Projesi İşbirliği Protokolü

18 Eylül 2015
Tarihi Eserler İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi İşbirliği Protokolü
 

İRAN
8 Nisan 2013  
Vakıf ve Hayır İşleri Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri 
 
ZANZİBAR

16 Aralık 2015 
Deneyim ve Bilgi Paylaşımına Yönelik İşbirliği Protokolü 

DUBAİ
15 Temmuz 2015 
Tarihte İlginç Vakıflar Kitabı'nın Arapça Baskısının Yapılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü 
 
MALEZYA
21 Ocak 2017 
Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumuna Yönelik İşbirliği Protokolü
 
ARNAVUTLUK

06.01.2021

Arnavutluk, İşkodra Kurşunlu Camii Restorasyon ve Taşkın Koruma Sistemi Proje Uygulaması İşbirliği Protokolü

FİLİSTİN

24 Mayıs 2022

Osmanlı Dönemi Vakıflarına Ait Arşiv Belgelerinin Değişimi Hususuna Dair işbirliği Protokolü


 

YÃœKLENÄ°YOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »